Univ. Ass. Judith RAMHARTER MA

  • Forschungsinteressen:
    Wissenschaftsgeschichte des Faches, Paläographie, Sprachwissenschaft, Editorik